ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය සංගමය මගින් ප්‍රථම වරට සංවිධානය කරනු ලැබූ පූජ්‍ය මහාචාර්ය වල්පොල රාහුල ථෙර ගුණානුස්මරණ ජාත්‍යන්තර පර්යේෂණ පත්‍ර සමුළුව, 2019 අගෝස්තු 07 දින විශ්වවිද්‍යාලයීය ප්‍රධාන ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවත්විනි.

3.gif

17.gif

6.gif

8.gif

27.gif

21.gif

Posted in News on Aug 07, 2019

Upcoming Events

Oct

30

30 Oct - 31 Jan
දහම් සරසවිය බුද්ධ ධර්ම උසස් ඩිප්ලෝම පරීක්ෂණය 2018 (පළමු වසර)
දහම් සරසවිය බුද්ධ ධර්ම...

Sep

25

25 Sep - 25 Sep
"සාහිත්‍ය සංකතන 2019 "
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Aug

28

28 Aug - 28 Aug
"දේශපාලනය තුල ආගම හා ආගම තුල දේශපාලනය"
සමය අධ්‍යයන හා තුලනාත්...

Jul

25

25 Jul - 25 Jul
Vacancies
Buddhist and Pali University of Sri Lanka will entertain app...

Jul

09

09 Jul - 11 Jul
" සමාජ ප්‍රශ්න නිරාකරණයෙහි ලා ප්‍රජා නායකයෙකුගේ භූමිකාව "
බෞද්ධ සංස්කෘතික අධ්‍ය�...

Jun

24

24 Jun - 30 Aug
Foreign candidates university admission – academic year 2019/2020
Applications are invited up to 30.08.2019 from eligible fore...

Exam Results
See latest exam results