පුරාණ තාක්ෂණ කෞතුකාගාරය නිරීක්ෂණය

ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ දෙවන හා තෙවන වසර ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම විසින් 2021/12/13 සහ 14 දෙදින පොළොන්නරුව පුරාණ තාක්ෂණ කෞතුකාගාරය නිරීක්ෂණය කරන ලදි. එහිදී පොළොන්නරු ඉතිහාසය, ප්‍රාග් හා පූර්ව ඵෙතිහාසික යුගයේ තාක්ෂණය, මැටි, ලෝහ, කෘෂිකාර්මික, වාරි, වාස්තුවිද්‍යා, වෛද්‍ය හා සනීපාරක්ෂක කටයුතු පිළිබඳ තාක්ෂණය, මහාමාර්ග, සිතුවම්, දැව, මූර්ති,නාවික, ගණිත මිණුම්, රෙදිපිළි, ලේඛන, 3D මුද්‍රණ, LIDAR, Virtual Reality තාක්ෂණය හා Augment Reality තාක්ෂණය පිළිබඳව අධ්‍යයනය කෙරිණි.

ශ්‍රී ලංකාවේ පුරාණ කාසි භාවිතය, පැරණි පොළොන්නරු නගරයේ සැලසුම්කරණය හා පුරාණ තාක්ෂණ කෞතුකාගාරයේ ව්‍යුහය හා ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ දේශන කිහිපයකට සහභාගිවීමට ද අවස්ථාව සැලසුණි. මෙම අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා සහාය දැක්වූ කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සනූජා කස්තුරිආරච්චි මහත්මිය, පුරාණ තාක්ෂණ කෞතුකාගාර අධිකාරි ඉෂංඛ ලක්මාල් මහතා ඇතුළු අධ්‍යයන ප්‍රවර්ධන අංශයේ නිලධාරීන්ට ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ විශේෂ ස්තුතිය පිරිනැමේ.

අංශාධිපති,

ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමි, පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශය.

තවත් ඡායාරූප: https://www.facebook.com/bpusrilanka/posts/2640347496110606

WhatsApp Image 2021-12-21 at 14.09.36 new02.jpg

WhatsApp Image 2021-12-21 at 13.47.41 new03.jpg

Posted in News on Dec 22, 2021

Upcoming Events

Jun

12

12 Jun - 20 Jun
උපාධි සහතික පත්‍ර නිකුත් කිරීම - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව - 2024
2024.04.04 දින පවත්වන ලද උපාධ�...

Jun

08

08 Jun - 19 Jun
සංශෝධිත විභාග කාලසටහන් / amended timetables - second & third year second semester - 2024
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍�...

Jun

05

05 Jun - 15 Jul
විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය (දේශීය අභ්‍යන්තර සිසුන් සඳහා) / university admission - academic year 2024/2025
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jun

05

05 Jun - 16 Jun
Extension of registration period for "online short course in english literature" 2024
The Faculty of Language Studies of the Buddhist and Pali Uni...

Jun

03

03 Jun - 08 Jul
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව - 2022/2023 විභාග කාලසටහන - i පරීක්ෂණය - 2024 ජුනි
2024 ජුනි 19 දින සිට ආරම්භ ව...

Jun

03

03 Jun - 20 Jun
විභාග ප්‍රතිඵල හා ශ්‍රේණි නැවත සමීක්ෂණය කිරීම/ re-scrutinization of marks and grades
2023 නොවැම්බර්/දෙසැම්බර්...

Exam Results
See latest exam results