පුරාණ තාක්ෂණ කෞතුකාගාරය නිරීක්ෂණය

ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ දෙවන හා තෙවන වසර ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම විසින් 2021/12/13 සහ 14 දෙදින පොළොන්නරුව පුරාණ තාක්ෂණ කෞතුකාගාරය නිරීක්ෂණය කරන ලදි. එහිදී පොළොන්නරු ඉතිහාසය, ප්‍රාග් හා පූර්ව ඵෙතිහාසික යුගයේ තාක්ෂණය, මැටි, ලෝහ, කෘෂිකාර්මික, වාරි, වාස්තුවිද්‍යා, වෛද්‍ය හා සනීපාරක්ෂක කටයුතු පිළිබඳ තාක්ෂණය, මහාමාර්ග, සිතුවම්, දැව, මූර්ති,නාවික, ගණිත මිණුම්, රෙදිපිළි, ලේඛන, 3D මුද්‍රණ, LIDAR, Virtual Reality තාක්ෂණය හා Augment Reality තාක්ෂණය පිළිබඳව අධ්‍යයනය කෙරිණි.

ශ්‍රී ලංකාවේ පුරාණ කාසි භාවිතය, පැරණි පොළොන්නරු නගරයේ සැලසුම්කරණය හා පුරාණ තාක්ෂණ කෞතුකාගාරයේ ව්‍යුහය හා ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ දේශන කිහිපයකට සහභාගිවීමට ද අවස්ථාව සැලසුණි. මෙම අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා සහාය දැක්වූ කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සනූජා කස්තුරිආරච්චි මහත්මිය, පුරාණ තාක්ෂණ කෞතුකාගාර අධිකාරි ඉෂංඛ ලක්මාල් මහතා ඇතුළු අධ්‍යයන ප්‍රවර්ධන අංශයේ නිලධාරීන්ට ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ විශේෂ ස්තුතිය පිරිනැමේ.

අංශාධිපති,

ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමි, පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශය.

තවත් ඡායාරූප: https://www.facebook.com/bpusrilanka/posts/2640347496110606

WhatsApp Image 2021-12-21 at 14.09.36 new02.jpg

WhatsApp Image 2021-12-21 at 13.47.41 new03.jpg

Posted in News on Dec 22, 2021

Upcoming Events

Jan

26

26 Jan - 28 Feb
Issuing results - online short courses on languages - november/ december 2022
Results of the Online Short Courses on Languages - November/...

Jan

26

26 Jan - 28 Jan
පර්යේෂණ සැසිය - 2023 ජනවාරි
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jan

23

23 Jan - 01 Feb
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results - bachelor of arts (general) external degree examination ii - march, 2022
2022 මාර්තු මස පැවති ශාස්�...

Jan

18

18 Jan - 31 Jan
සියලුම අභ්‍යන්තර සිසුන් සඳහා විශේෂ නිවේදනය / special notice for internal students
2023.01.23 දින සිට සියලුම වසර ...

Jan

17

17 Jan - 05 Mar
සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීමේ කාලසටහන - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2018/2019 iii පරීක්ෂණය - 2023
<h3>Seminar Timetable - Bachelor of Arts General (External)...

Jan

17

17 Jan - 30 Jan
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2018/2019 iii පරීක්ෂණය - 2023 මාර්තු
<b> උක්ත පාඨමාලාවේ තෙවන �...

Exam Results
See latest exam results