පුරාවිද්‍යා ක්ෂේත්‍ර පුහුණුව 2022 - දෙවන සහ තෙවන අදියර

ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ විශේෂවේදී තෙවන වසර ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමට නියමිත ක්ෂේත්‍ර පුරාවිද්‍යාව (ARCH 31123) විෂය පත්‍රයට අදාළ ක්ෂේත්‍ර පුහුණු වැඩසටහනේ දෙවන හා තෙවන අදියර 2022/07/11වන දින සිට 2022/07/16වන දින දක්වා ක්‍රියාත්මක විය. පුරාවස්තු හඳුනාගැනීම, පුරාවස්තු ලියාපදිංචි කිරීම, ගබඩාකරණය, මැටි බඳුන් අධ්‍යයනය සහ සෙල්ලිපි පිටපත් කිරීම ආදී දෙවන අදියරට ඇතුළත් ක්‍රියාකාරකම් අනුරාධපුර අභයගිරිය ව්‍යාපෘති පරිශ්‍රය ආශ්‍රිත ව සිදුවිය. ඒ සඳහා ව්‍යාපෘති කළමනාකාර ඒ. සෙනෙවිරත්න මහතා, ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරාවිද්‍යා නිලධාරි ධර්මවර්ධන ලියනගේ මහතා, විශේෂ ශිල්පි පී. වීරසිංහ මහතා සහ අශෝකා පද්මිණි මහත්මිය ඇතුළු පිරිස සහාය දැක්වූහ.

ක්ෂේත්‍ර පුහුණු වැඩසටහනේ තෙවන අදියරට අයත් අනුරාධපුර ඇතුල් නුවර ක්ෂේත්‍ර නිරීක්ෂණය, කැණීම් ශිල්පී ඇල්ෆ්‍රඩ් ද මෙල් මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් සිදුවිය. එම නිරීක්ෂණයේ දී අනුරාධපුර ගෙඩිගේ (AG 85), අනුරාධපුර ඩිංගිරි බංඩා වත්ත (ADB 88), අනුරාධපුර නැගෙනහිර දොරටුව (AEG 88), අනුරාධපුර මහාපාලී දාන ශාලාව (AMP 88), අනුරාධපුර සංඝමිත්තා මාවත (ASM 89), අනුරාධපුර ගොඩගේ වත්ත (AGW 87), අනුරාධපුර විජයබා පැලැස් (AWP 86), අනුරාධපුර මහාබෝධි ග්‍රවුන්ඩ් (AMG 87), අනුරාධපුර බලගල්ල වත්ත (ABW1, ABW2, ABW3 88), අනුරාධපුර රා වත්ත (ARW 88), අනුරාධපුර සල්ගහවත්ත (ASW1, ASW2 87/88) සහ අනුරාධපුර දළදා මාලිගාව (ADM) පුරාවිද්‍යා කැණීම් සන්දර්භ හඳූුනාගැනීම කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු විය.

ඇතුල් නුවර ක්ෂේත්‍ර නිරීක්ෂණය සඳහා ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමි, ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය කැලෑගම ජිනරතන හිමි, බාහිර කථිකාචර්ය පූජ්‍ය ගම්මහේගේවැව අමිත හිමි, බාහිර කථිකාචාර්ය නිලංක උදාර ජයරත්න මහතා ඇතුළු පිරිස සහභාගි වූහ.

ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමි

අංශාධිපති, පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශය.

තවත් ඡායාරූප:https://tinyurl.com/3sz436r8

5.jpg

12.jpg

Posted in News on Jul 18, 2022

Upcoming Events

Jan

26

26 Jan - 28 Feb
Issuing results - online short courses on languages - november/ december 2022
Results of the Online Short Courses on Languages - November/...

Jan

26

26 Jan - 28 Jan
පර්යේෂණ සැසිය - 2023 ජනවාරි
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jan

23

23 Jan - 01 Feb
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results - bachelor of arts (general) external degree examination ii - march, 2022
2022 මාර්තු මස පැවති ශාස්�...

Jan

18

18 Jan - 31 Jan
සියලුම අභ්‍යන්තර සිසුන් සඳහා විශේෂ නිවේදනය / special notice for internal students
2023.01.23 දින සිට සියලුම වසර ...

Jan

17

17 Jan - 05 Mar
සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීමේ කාලසටහන - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2018/2019 iii පරීක්ෂණය - 2023
<h3>Seminar Timetable - Bachelor of Arts General (External)...

Jan

17

17 Jan - 30 Jan
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2018/2019 iii පරීක්ෂණය - 2023 මාර්තු
<b> උක්ත පාඨමාලාවේ තෙවන �...

Exam Results
See latest exam results