ශ්‍රී ලංකා අභිලේඛන සංගමය පිහිටුවීම

ශ්‍රී ලාංකේය අභිලේඛන අධ්‍යයන කේෂ්ත්‍රයේ පර්යේෂණ අවකාශය පුළුල් කිරීම, පර්යේෂකයන් අතර සහයෝගිතාව වර්ධනය කිරීම සහ අභිලේඛන මූලාශ්‍රය සුරක්ෂිත කරමින් විෂයානුබද්ධ දැනුම සමාජගත කිරීම සඳහා පිහිටුවන ලද ශ්‍රී ලංකා අභිලේඛන සංගමයේ මංගල සභාව 2023.06.30වන දින ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විණි.

එම අවස්ථාව සඳහා ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය ගල්වැවේ විමලඛන්ති හිමි, ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමි, පුරාවිද්‍යා නිලධාරි පූජ්‍ය මන්දාරම්නුවර චන්දානන්ද හිමි, සංවර්ධන නිලධාරි පූජ්‍ය කන්තලේ සුමිත්ත හිමි, ආචාර්ය මාලිනී ඩයස් මැතිණිය, මහාචාර්ය කරුණාසේන හෙට්ටිආරච්චි මහතා, ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය චන්දිම අඹන්වල මහතා, විද්‍යාත්මක සහකාර ඉන්දික විතානගේ මහතා, පර්යේෂක ප්‍රසාද් ෆොන්සේකා මහතා, අභිලේඛන නිලධාරි ධම්මිකා ප්‍රියදර්ශනී මහත්මිය, ආචාර්ය ඉෂංඛ මල්සිරි මහතා, පුරාවිද්‍යා නිලධාරි පැතුම් පරණවිතාන, පුරාවිද්‍යා නිලධාරි දිල්ශාන් සසිදු, පුරාවිද්‍යා නිලධාරි ගයන්ත දුෂාන්, පුරාවිද්‍යා නිලධාරි රජිත් මධුසංක ඇතුළු විද්වත්හු සහභාගි වූහ.

ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමි
අංශාධිපති -පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය

Photo Album: https://www.facebook.com/media/set?vanity=bpusrilanka&set=a.752806466848898


Posted in News on Jul 07, 2023

Upcoming Events

Jun

12

12 Jun - 20 Jun
උපාධි සහතික පත්‍ර නිකුත් කිරීම - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව - 2024
2024.04.04 දින පවත්වන ලද උපාධ�...

Jun

08

08 Jun - 19 Jun
සංශෝධිත විභාග කාලසටහන් / amended timetables - second & third year second semester - 2024
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍�...

Jun

05

05 Jun - 15 Jul
විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය (දේශීය අභ්‍යන්තර සිසුන් සඳහා) / university admission - academic year 2024/2025
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jun

05

05 Jun - 16 Jun
Extension of registration period for "online short course in english literature" 2024
The Faculty of Language Studies of the Buddhist and Pali Uni...

Jun

03

03 Jun - 08 Jul
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව - 2022/2023 විභාග කාලසටහන - i පරීක්ෂණය - 2024 ජුනි
2024 ජුනි 19 දින සිට ආරම්භ ව...

Jun

03

03 Jun - 20 Jun
විභාග ප්‍රතිඵල හා ශ්‍රේණි නැවත සමීක්ෂණය කිරීම/ re-scrutinization of marks and grades
2023 නොවැම්බර්/දෙසැම්බර්...

Exam Results
See latest exam results