කාසි සුචිගත කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය -2022

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අභිලේඛන හා නාණකවිද්‍යා අංශය විසින් ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ දෙවන වසර (විශේෂ/සාමාන්‍ය) ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම සඳහා කාසි සුචිගත කිරීමේ පුහුණු ව්‍යාපෘතියක් 2022/11/01, 02, සහ 03 යන දිනයන් හි අනුරාධපුර පුරාවිද්‍යා කෞතුකාගාර පරිශ්‍රයේ දී පවත්වන ලදි. ඒ සඳහා අවස්ථාව සලසා දුන් පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මහාචාර්ය අනුර මනතුංග මහතාටත්, අභිලේඛන හා නාණකවිද්‍යා අංශයේ අධ්‍යක්ෂ නාමල් කොඩිතුවක්කු මහතාටත්, පුහුණු ව්‍යාපෘතිය සඳහා සම්පත් දායකත්වය ලබාදුන් ව්‍යාපෘතිභාර නිලධාරි අජිත් අතුකොරළ මහතාටත්, සංවර්ධන නිලධාරී, පූජ්‍ය කන්තලේ සුමිත්ත හිමියන්ටත්, ශිලාලේඛන සහකාර කේ. පී. ජනක මහතාටත්, අනුරාධපුර කෞතුකාගාර නිලධාරී තමරා මහත්මිය ඇතුළු සියලු දෙනාටත් පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ස්තූතිය ප්‍රකාශ කරමි.

පුහුණු ව්‍යාපෘතිය සඳහා ප්‍රතිපාදන ලබාදීමට කටයුතු කළ ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ මහෝපාධ්‍යාය (ධුරයේ කාර්යයන් ඉටුකරන) මහාචාර්ය පූජ්‍ය නෙළුවේ සුමනවංශ නාහිමි, බෞද්ධ අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය ඉලුකේවෙල ධම්මරතන හිමි, සමය හා තුලනාත්මක අධ්‍යයනාංශයේ අංශාධිපති ආචාර්ය පූජ්‍ය හෝමාගම ධම්මානන්ද හිමි, බෞද්ධ සංස්කෘතිය අධ්‍යයනාංශයේ අංශාධිපති ආචාර්ය නිලන්ත පී. දිසානායක මහතා, වැඩබලන ලේඛකාධිකාරී ඊ. ඒ. ගුණසේන මහතා, මූල්‍යාධිකාරි එම්. ඒ. වී. එස්. ගුණවර්ධන මහතා ඇතුළු සහාය ලබාදුන් සියලු දෙනා ද ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරමි.

ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමි

අංශාධිපති, පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශය.

තවත් ඡායාරූප : https://tinyurl.com/ycxc7dww

5-1.jpg

10 -1.jpg

Posted in News on Nov 09, 2022

Upcoming Events

Jan

26

26 Jan - 28 Feb
Issuing results - online short courses on languages - november/ december 2022
Results of the Online Short Courses on Languages - November/...

Jan

26

26 Jan - 28 Jan
පර්යේෂණ සැසිය - 2023 ජනවාරි
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jan

23

23 Jan - 01 Feb
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results - bachelor of arts (general) external degree examination ii - march, 2022
2022 මාර්තු මස පැවති ශාස්�...

Jan

18

18 Jan - 31 Jan
සියලුම අභ්‍යන්තර සිසුන් සඳහා විශේෂ නිවේදනය / special notice for internal students
2023.01.23 දින සිට සියලුම වසර ...

Jan

17

17 Jan - 05 Mar
සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීමේ කාලසටහන - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2018/2019 iii පරීක්ෂණය - 2023
<h3>Seminar Timetable - Bachelor of Arts General (External)...

Jan

17

17 Jan - 30 Jan
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2018/2019 iii පරීක්ෂණය - 2023 මාර්තු
<b> උක්ත පාඨමාලාවේ තෙවන �...

Exam Results
See latest exam results