පුස්කොළ සංරක්ෂණය පිළිබඳ ප්‍රායෝගික වැඩමුලුවේ දෙවැනි අදියර

ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශය මගින් යෝජිත පුස්කොළ ලේඛන අධ්‍යයන හා සංරක්ෂණ ඒකකය පිහිටුවීමට පූර්ව පියවරක් වශයෙන් අප්‍රේල් මස 23 වන දින බෙලිඅත්ත ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම විහාරස්ථානයේ දී ආරම්භ කෙරුණු පුස්කොළ සංරක්ෂණය පිළිබඳ ප්‍රායෝගික වැඩමුලුවේ දෙවැනි අදියර ඉකුත් 24-27 දිනවල සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කෙරුණි. එහි දී පුස්කොළ ලේඛන කලු මැදීම සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍යමය සම්පත් සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා වන ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් සිසුන්ව පුහුණු කරවන ලදි. ගැඩුඹ ගසක් කපා ගැනීමේ සිට එය කැබලි කිරීම, පිළිස්සීම, අඟුරු වෙන්කරගැනීම හා කුඩු බවට පත්කරගැනීමටත්, නිස්සාරණ ක්‍රියාවලිය මගින් දුම්මල තෙල් නිෂ්පාදනය කර ගැනීමටත් අදාළ කටයුතු මෙහි දී සිදු විය. දුම්මල තෙල් නිස්සාරණ කටයුතුවල දී බෙලිඅත්ත පොලිසියේ නිලධාරීන්ගේ සහාය ලැබීම ද කැපී පෙනුණි. සිසුන්ගේ කටයුතු අධීක්ෂණය හා අවශ්‍ය මඟපෙන්වීම් සිදු කිරීම සඳහා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමියන්ට අමතරව පුරාවිද්‍යා නිලධාරීන් වන නිලංක උදාර ජයරත්න මහතාත්, පූජ්‍ය ගම්මහේගේවැව අමිත හිමියනුත් සහභාගි වී සිටියහ. මෙම වැඩමුලුවේ තෙවන අදියර යටතේ පුස්කොළ ලේඛන කලු මැදීම සිදු කිරීමට අපේක්ෂිතයි.

කථිකාචාර්ය ආචාර්ය. ඉෂාන්ක මල්සිරි - පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශය

Posted in News on May 04, 2021

Upcoming Events

Nov

27

27 Nov - 25 Nov
Calling applications for the bachelor of arts (special) degree - december 2021
<b>විභාග සඳහා අයදුම්පත් ...

Nov

23

23 Nov - 26 Nov
Special lecture series organized by the faculty of buddhist studies - the fourth special lecture
Special lecture series organized by the Faculty of Buddhist ...

Nov

22

22 Nov - 11 Dec
Call for articles - aurora; journal of english studies – 2021
The students who are interested in publishing an article in ...

Nov

16

16 Nov - 20 Nov
ලෝක දාර්ශනික දිනය/ world philosophy day
2021 නොවැම්බර් 18 දිනට යෙද�...

Nov

15

15 Nov - 05 Feb
University admission – academic year 2021/2022 (foreign candidates)
Applications are invited up to 30.01.2022 from eligible fore...

Nov

14

14 Nov - 15 Dec
Examination time table - master of arts degree (2020 registered students) - 2021 november/ december
<b>2021 නොවැම්බර් 27</b> දිනෙන�...

Exam Results
See latest exam results